Om os

Her kan du finde mere information om Egely.

I Egely er der 14 plejeboliger i plejehjemmet. Derudover er der 18 ældreboliger, hvoraf 4 er for ægtepar.
Plejeboligerne er på godt 30 kvadratmeter, og administreres af Boligselskabet Domea.

Egely, et godt sted at bo

I Egely sætter vi nærværet i hverdagen højt, på et lille sted som vores, hvor alle kender hinanden. Beboeren og behovet for at leve sit liv som man selv ønsker det, er i højsædet.

Det er vores ønske, at beboerne skal føle sig hjemme og trygge i Egely, og vi ønsker at alle har en god hverdag.

Din lejlighed i Egely kan du betragte som dit private hjem, og dine pårørende vil kunne bidrage med støtte af enhver art, både i hverdagen og ved festlige lejligheder.

Personalet i Egely arbejder rehabiliterende. Det betyder, at vi inddrager dig og dine medbeboere så meget som muligt i hverdagens mange gøremål. Det gør vi, fordi vi ved, at det er med til at hjælpe dig til at bevare dine ressourcer i længere tid.

Vi ønsker, Egely både er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde. Vi ser dette som to vigtige sider af samme sag. En god og varm stemning i huset som helhed er væsentlig for at alle trives.

De ansatte i Egely er fagligt kompetente og engagerede. Vores tilgang til plejen er rehabiliterende. Beboerne bliver mødt med spørgsmålet ”Hvad er vigtigst for dig?” På den måde at får vi prioriteret, hvor der skal sættes ekstra ind. Vi synes selv, at vi har et godt arbejdsklima, hvor der både er plads til alvor og humor.

I Egely er det dejligt at komme ind, og man får med det samme lyst til at slå sig ned i atriumgården med en kop kaffe.

Transport

I Ballerup kommune kører 20 buslinjer, herunder tre S-buslinjer, to E-buslinjer samt to lokale servicebuslinjer. Desuden tilbyder kommunen Flextur.

I kommunen er der 5 S-togsstationer, der betjenes af S-togslinjerne C og H, der kører mellem København og Frederikssund.

Læs mere her: Transport i Ballerup Kommune

Ledelsesteam

Plejehjemsleder
Margret Ina Bjarnadottir
Tlf. 2522 8151 
E-mail: mbj4@balk.dk

Afdelingsleder
Tlf. 4477 3400
 

Egelys værdigrundlag

Egely er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde, fordi alle tager individuelle hensyn – ser det enkelte menneske:

 • Vi respekterer borgerens værdier og vaner
 • Vi samarbejder
 • Vi anerkender hinanden
 • Vi har en høj faglighed
 • Vi er motiverede og engagerede
 • Vi prioriterer

Læs her Plejehjem Egelys værdigrundlag i sin fulde udgave, der blev til på personaledage i september 2019.

Politikker og takster

Aftaler, tilsyn og rapporter

Her på Egely er vores målsætning følgende:

 • At skabe et trygt og varmt aktivt miljø, hvor beboeren oplever at kunne videreføre sit liv i forhold til lyst, vaner og kontakt med omverden.
 • At beboeren i sin hverdag møder tryghed, anerkendelse, respekt og glæde.
 • At støtte og vejlede beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og ønsker.
 • At sikre beboeren mulighed for valgfrihed, indflydelse og selvbestemmelse samtidig med at beboerens behov for pleje tilgodeses.
 • At tilbyde en aktiv hverdag, tilpasset beboerens behov og ønsker, i samarbejde med såvel pårørende, personale og øvrige beboere.
 • At sikre den faglige og personlige udvikling for personalet, så Egely opleves som en dejlig arbejdsplads.
 • At opfylde målsætningen i henhold til de midler der er stillet til rådighed til aktiviteter, personale, administration, inventar og bygninger på en hensigtsmæssig måde.

 

Tilsyn

Tilsynsrapport januar 2016

Tilsynsrapport marts 2017

Tilsynsrapport april 2019

Tilsynsrapport november 2019

Tilsynsrapport september 2020

Tilsynsrapport oktober 2021

Tilsynsrapport juni 2022

Tilsynsrapport september 2022

Tilsynsrapport januar 2023

 

 

 

 

 

Frivillig på Egely

Er du en af de mange ildsjæle der vil gøre en forskel?

Har du lyst til at være en del af Egelys Frivillige.
Har du en idé til en hyggelig eller sjov aktivitet, eller kunne du bare godt tænke dig at gøre en forskel.

Her kan du læse mere om at blive frivillig i Ballerup Kommune

Egelys seniorrådsrepræsentant

under opdatering

Kontakt

Plejehjem Egely
Egebjerg Bygade 34-72
2750 Ballerup
Telefon: 4477 3400
E-mail: egely@balk.dk

Her finder du os